Ảnh trái đất

Vùng đất ngoạn mục

Vùng đất ngoạn mục

Bản vẽ, bản đồ và hình ảnh bất thường trên hành tinh của chúng ta. Bộ sưu tập này cho thấy một bộ sưu tập nhỏ các hình ảnh ngoạn mục, cũng như các bản đồ cứu trợ, trọng lực và Trái đất trong màu sắc thực sự của chúng.


Cấu trúc Richat
Pangea Lần cuối
Cực Bắc Trái Đất
Miệng núi lửa Manicouagan
Cứu trợ đất
Bản đồ trọng lực
Hy Mã Lạp Sơn
Trái đất màu
Đá ở Thung lũng chết
Hiệu ứng hồ tuyết
Ốc đảo ở sa mạc Sahara
Thiên thạch Nam Cực
Tierra del Fuego
Dòng Nazca
Núi lửa Shiprock
Bản đồ thế giới đầu tiên Hình ảnh của Trái đất ngoạn mục