Từ điển

Limbo (thiên văn học)

Limbo (thiên văn học)

Nó là rìa của một thiên thể được nhìn thấy bởi một người quan sát nằm trên Trái đất.

Trong trường hợp một hành tinh được bao quanh bởi bầu khí quyển, các quan sát của limbus nói chung, khó khăn hơn đối với các trung tâm, bởi vì độ dày của khí phải được xuyên qua trước khi có thể quan sát được các lớp bên dưới.

Tên của limbo cũng có một ý nghĩa tôn giáo và xuất phát từ niềm tin cổ xưa đảm bảo rằng nơi này nằm ở rìa địa ngục.


Trước đóTiếp theo ►
Lick (đài quan sát)Lyrids

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ