Từ điển

Kuiper (Vành đai)

Kuiper (Vành đai)

Vùng của hệ mặt trời nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương và Sao Diêm Vương có chứa các vật thể nhỏ, như các tiểu hành tinh và sao chổi, khoảng một tỷ, hầu hết có thời gian dưới 500 năm.

Sao Diêm Vương, vì lý do lịch sử thường được phân loại là một hành tinh, nên được coi là một ví dụ cực đoan về siêu máy tính băng giá điển hình của vành đai Kuiper.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy có những đám mây sao chổi tương tự xung quanh các hệ hành tinh khác.


Trước đó
Kourou

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ