Từ điển

Đột biến

Đột biến

Sự phân đôi là khía cạnh mà một hành tinh thể hiện khi nó được chiếu sáng chính xác bằng một nửa ánh sáng mặt trời. Từ trái đất chỉ có một hình bán nguyệt được chiếu sáng, trong khi nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Thật ra, từ "lưỡng phân" là từ đồng nghĩa của ngã ba hoặc phân chia trong hai. Thuật ngữ này cũng áp dụng cho phương pháp phân loại trong đó các phân chia và phân chia chỉ có hai phần.

Người ta nói, ví dụ, Mặt trăng ở trạng thái phân đôi khi nó ở trong quý đầu tiên hoặc cuối cùng, nghĩa là đang phát triển hoặc suy yếu dần.


Trước đóTiếp theo ►
Đường kính gócNhiễu xạ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Video: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Chinh phục kỳ thi 2019. Môn Sinh học (Tháng Tám 2020).